Prof. Anca | Corigente 2013-2014

Programarea pe zile/discipline a elevilor cu situaţii amânate sau corigenţi

 

Încheierea situaţiei şcolare la elevii amânaţi (neîncheiaţi)

Pentru elevii claselor terminale (clasele  10, 12, 11-profesională) – 4-5 august 2014

Pentru elevii claselor neterminale (clasele 9,11, 10-profesională) – 27-28 august 2014

PERIOADELE EXAMENELOR DE CORIGENȚĂ

ANUL ȘCOLAR 2013-2014

Nr. crt. Clasa Perioada
1. Clasa a VIII-a 18-22 august 2014
2. Clase terminale de liceu (clasele a X-a, a XII-a ruta directa, XIII-a ruta progresiva) 6-7 august 2014
3. Clase din invatamantul liceal (clasele IX-XI) 1-5 septembrie 2014

Elevii din clasa a VIII-a, care au susţinut şi promovat examenul de corigentă, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere. în a treia etapă de admitere, conform calendarului aprobat prin Ordinul MEN nr. 4925/29.08.2013.

Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu și de liceu, care nu pot participa la sesiunea de corigente stabilită pentru aceste clase în perioada 18-20 august, respectiv 6-7 august, se pot înscrie la sesiunea generală de corigente, din perioada 1-5 septembrie 2014.

Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, liceu, care s-au prezentat la sesiunea de corigente pentru aceste clase din perioada 18-22 august, respectiv 6-7 august şi NU au promovat examenul de corigentă, vor fi declaraţi repetenţi şi NU mai au dreptul să se prezinte la sesiunea din 1-5 septembrie 2014.

Elevii din clasele terminale de liceu, care au susţinut şi promovat examenul de corigentă, se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, sesiunea de examen – august septembrie 2014, în data de 8 august 2014. Elevii claselor a XII-a tehnologic , care au promovat examenele de corigentă în sesiunea 6-7 august 2014, se pot înscrie la examenul de certificare a competenţelor profesionale, sesiunea august 2014 – vezi art.11.