Procedura-Erasmus4

Procedura-Erasmus3

Procedura-Erasmus2

Procedura-Erasmus

 

 

 

Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației în colaborare cu Casa da Educação (Portugalia) și Futurum (Polonia), prezinta proiectul numărul

2018-1-RO01-KA102-047853:

”OPORTUNITĂȚI PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES!”

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Realizarea în anul școlar 2018-2019 a 38 de mobilități pentru elevii de clasa a X-a și a XII-a ai Liceului Tehnologic Forestier în companii/instituții din Polonia și Portugalia, pentru dezvoltarea competențelor în situații de context nou necesare dezvoltării personale și incluziunii sociale și profesionale.

SCOPUL PROIECTULUI:

Organizarea stagiilor de instruire practică pentru tinerii aflați în formare profesională inițială la Liceul Tehnologic Forestier din Sighetu Marmației în companii/instituții din Uniunea Europeană pentru obținerea de experiență de lucru relevantă profesiei alese, bune competențe profesionale, sociale, civice și interculturale care să le permită acestora obtinerea de rezultate ale învățării (cunoștințe, abilități și aptitudini) necesare pentru tranziția spre un loc de muncă sau continuarea studiilor la un nivel superior.

OBIECTIVE SPECIFICE:

1.Dobândirea în context internațional de competențe profesionale specifice domeniului de calificare la nivelul standardelor profesionale și a cerințelor actuale ale pieței muncii care să le asigure oportunități de angajare.

  1. Îmbunătățirea competențelor lingvistice și cheie pentru o bună adaptare la un mediu socio-profesional multicultural.
  2. Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor transnaționale care să faciliteze mobilitatea profesională și dezvoltarea instituțională.

ÎN PROIECT VOR FI IMPLICAȚI 38 DE ELEVI:

28 de elevi, clasa a X-a, învățământ liceal:

-14 de la Tehnician în instalații electrice și

-14 de la Tehnician ecolog și protecția calității mediului

10 elevi, clasa a XII-a, învățământ liceal, calificarea Tehnician designer mobilă și amenajări interioare.

Perioada de mobilitate

Casa de Educasao (Portugalia)

Clasa a X-a Electric

25.02 – 15.03.2019

Clasa a X-a  Protectia mediului

04.03-22.03.2019

Futurum (Polonia)

Clasa a XII-a Designer mobilă și amenajări interioare

01.04-19.04.2019

ȚINTE:

  1. Creșterea cu 15% a nivelului performanței elevilor față de 2018.
  2. 80 % din absolveți din ciclul superior se angajează în calificarea obținută.
  3. 99% absolvenți din ciclu inferior continua studiile în ciclul superior.
  4. Reducerea cu 10% a abandonului școlar al elevilor proveniți din medii sociale defavorizate.
  5. Stabilirea unei noi strategii privind colaborarea cu partenerii internaționali în elaborarea de CDL-uri prin derularea unor acțiuni comune de includere a noi rezunltate ale învățării specifică angajaților.
  6. Creșterea prestigiului școliiprin adăugarea de noi relații de colaborare (cel puțin un nou parteneriat) pe plan național și internațional.
  7. Promovarea principiilor asigurării de șanse egale pentru toți elevii școlii indiferent de mediul de proveniență.

Certificatul Europass pe care îl vor obține, validarea și recunoașterea oficială a competențelor dobăndite în stagiu vor da șanse sporite participanților pentru angajare în firme românești cât și în cele străine.

Participanții își vor îmbunătăți abilitățile linvistice și culturale. Vor învăța să trăiască într-un mediu multicultural, să devină toleranți, să respecte diversitatea, să-și dezvolte automotivația pentru a putea evolua.

 

https://youtu.be/cqNqfGyiVi4