Bacalaureat 2017

Ordin MENCS 5070 din 2016 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2017 – aici

Anexa 1 OMENCS 5070 – CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional – 2017- aici

Modele subiecte

SESIUNEA IUNIE IULIE 2017

PERIOADA DE ÎNSCRIERE 22-26 MAI 2017 la sediul unității de învățământ intre orele 9,00-14,00

DOCUMENTE ÎNSCRIERE BACALAUREAT

  • absolvenți promoția 2017
  1. fișă tip informatizată aici
  2. tabel de înscriere
  • absolvenți promoții anterioare

DOSAR PLIC CARE CUPRINDE OBLIGATORIU

  1. certificat de naștere – copie
  2. certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie
  3. actul de identitate – copie
  4. foaia matricolă – copie
  5. adeverință cu notele la probele pentru care se solicită recunoașterea probelor – se eliberează la înscriere
  6. fișă tip informatizată aici