Înscriere clasa a IX-a vocațional sportiv

Înscriere clasa a IX-a  vocațional sportiv 2020-2021

În atenția candidaților

Înscrierea la învățământul vocațional – sportiv se face direct la secretariatul unității de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare și transmitere a anexelor fișelor de înscriere însoțite de documentele prevăzute in Anexa 3 în perioada

 • 02-05 iunie 2020

La secretariat în intervalul orar 12,00-13,00

Prin mijloace electronice la adresa inscriere.liceu@forestiersighet.ro

La înscriere elevii se vor prezenta cu un DOSAR PLIC care conține următoarele documente

 • Fișă de înscriere eliberată de secretariatele unităților de învățământ gimnaziale
 • Copie carte de identitate candidat
 • Copie certificat de naștere candidat
 • Avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie)
 • Document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin 1 an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie eliminatorie):
  1. carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu originalul);
  2. adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/scanat);
  3. adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din ultimii doi ani școlari, după caz, la etapele județene/ sectoare ale municipiului București, zonale/regionale/municipiul București sau naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);
 • adeverință (document original/scanat) de la unitatea de învățământ gimnazial absolvită cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (condiție eliminatorie);
 • Copie carte de identitate părinți
 • Acord admitere liceu privind protecția datelor(formular de la secretariatul Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmației)

IMPORTANT:

Părinții sunt informați că aplicația informatică nu permite înscriere pentru probele de aptitudini la mai multe unități de învățământ.