LTF | Proiect RO-UA

ANUNT

Privind selectia participantilor în cadrul proiectului „  2SOFT/1.1/45 Learning with my neighbour -Improving the quality of education through cross-border cooperation „ -finanțat  în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020

Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmatiei,în calitate de beneficiar , organizeaza CONCURS pentru SELECTIA participantilor (elevi) din grupul tinta al proiectului  mentionat mai sus, care va fi alcătuit din:

Clasa a  IXa – învățământ profesional :

Fabricarea produselor din lemn/ Tâmplar- 2-4 elevi

Clasa a IX-a, X-a, a XI-a- liceu

 Fabricarea produselor din lemn- tehnician designer mobila si amenajari interioare- 8 elevi

ELEVII SELECTATI VOR DESFASURA ACTIVITATI ÎN CADRUL ATELIERELOR DE LUCRU (2), DIN UCRAINA SI ROMÂNIA

 DURATA DE 1 ZI +2 ZILE DE CALATORIE( pentru deplasarea in Ucraina)   .

Criterii de eligibilitate a candidaţilor:

 • Calitatea de elev, clasa a IX-a, a X-a si a Xi-a, specializarea: : Tehnician designer mobila si amenajari interioare, clasa a IX-a- învățămînt profesional , calificare profesionala : Tamplar universal, pe care si-o pastreaza  elevul pana la incheierea anului scolar
 • Dosarul de candidatură este complet și corect întocmit.
 • Elevul nu are probleme majore de disciplină.
 • Elevul are disponibilitatea de a dobândi pasaport

8.8 Criterii de selecție a candidaților:

 • Respectarea termenului de înscriere/depunere a dosarelor de înscriere
 • Competențe profesionale în domeniu, evaluate prin notele obtinute la modulele de specialitate in anul scolar 2020-2021
 • Nivel educație, calităţi morale şi de comportament- media minima la purtare 9, pe semestrul I din anul scolar 2020-2021.
 • Motivație pentru participare in proiect, evaluată prin scrisoare de motivație (intenție) , disponibilitatea de participare la activitățile proiectului (informare, pregătire, diseminare, consiliere)

Conţinutul dosarului de candidatură:

Documente obligatorii:

 • Cerere de înscriere către directorul unității școlare (anexa 1);
 • Copie după Cartea de identitate a candidatului/certificat naștere;
 • Scrisoare de intenție/motivație (anexa 4);
 • Adeverință de la secretariatul unității școlare unde este înmatriculat, prin care se atestă calitatea de elev
 • Adeverință care prezintă situația școlară în anul școlar 2020-2021: notele obtinute la modulele de specialitate si media la purtare ;
 • Recomandare eliberată de profesorul diriginte (anexa 3);
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este clinic sănătos și apt pentru a călători .
 • Acordul părinților/tutorelui legal (anexa 2 – declarația angajament).
 • Acord privind utilizarea datelor personale.

Graficul desfășurării concursului de selecție:

 

Perioada /

Data

Acțiunea Observații
Până 19.05.2021 Informare elevi si afișare concursului de selectie ·   afiș postat la avizierul proiectului,

·   informații  pe site-ul proiectului,

·   circulară transmisă la clasele vizate ca grup ținta

24.05.2021 Depunerea dosarelor de candidatură Dosarele se inregistreaza la secretariat cu numar de inregistrare
25.05.2021 Verificarea eligibilitatiii dosarelor de candidatura
26.05.2021 Afisarea rezultatelor afișarea listei cu numele elevilor a căror dosare au fost aprobate; Admis, rezerva,respins
26,05,2021

Ora 13.00-15.00

Depunere contestații Se depun personal de către candidați cu prezentare CI
27.05.2021 Afișarea rezultatelor finale

 

Menţiuni suplimentare

Înscrierea candidaţilor se face o singura data, dosarul se depune si inregistreaza la secretariat si ramane la unitatea scolara.SE VA UTILIZA DOSAR CU SINA FARA FOLII DE PLASTIC. Dosarele incomplete din punct de vedere al documentelor sau neconforme cu locurile disponibile (nivel de studiu, calificare ) determina excluderea candidatului din concurs.

Rezultatele scolare (notele obtinute la modulele de specialitate si purtare) vor fi colectate centralizat de catre responsabilul de proiect, de la secretariatul unitatii scolare, dupa incheierea procesului de inscriere.

Candidatii au obligatia de a verifica exactitatea datelor inscrise in listele nominale si a sesiza eventualele neconcordante cu datele reale.

Selecţia elevilor  se realizează in condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, dizabilităţi, categorie socială şi orice alt criteriu), ţinându-se cont de priorităţile şi indicatorii specificaţi în proiect.

Ierarhizarea candidatilor in vederea selecţiei participantilor şi a poziţiilor de rezervă se realizează in ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

Locul castigat prin concurs este garantat atat timp cat candidatul nu depune o cerere de renuntare la locul obtinut .

 

Informatii referitoare la documente  la:

 • Secretariatul Liceului Tehnologic Forestier
 • avizierul proiectului din cadrul LTF Sighetu Marmației

RESPONSABIL PROIECT,

PROF. Ștețca Mariana

—————————————————————————————-

Liceul Tehnologic Forestier din Sighetu Marmaţiei organizează astăzi conferința de deschidere a proiectului „Învățând împreuna cu vecinii”, în parteneriat cu Consiliul local Kolomya din Ucraina.

Acest proiect urmăreşte îmbunătățirea calității educației în școlile cu specializări în fabricarea lemnului prin cooperare transfrontalieră pentru a sprijini crearea unui nou potențial de carieră în Sighetul Marmației (județul Maramureș, România) și Kolomyia (regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina) intr-o perioadă de 12 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 188.639,60 Euro, cu finanțare ENI GRANT de 169.775,63Euro.  Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei îi revine suma de 111.500,14 euro.

Finantarea nerambursabila in cuantum de 169.775,63 Euro (827.419 lei) este realizata din Programul Operational România-Ucraina 2014-2020 (ENI Grant). Cod proiect: 2SOFT/1.1-45.

Perioada de implementare a proiectului este 20.08.2020-19.08.2021.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

-Imbunatatirea atelierelor a 4 școli cu specializări în prelucrarea lemnului în Sighetu Marmației (județul Maramureș, România) și Kolomyia (regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina) pe o perioadă de 7 luni

– Îmbunătățirea abilităților legate de prelucrarea lemnului pentru 24 elevi și 8 profesori din școlile din Sighetu Marmației (județul Maramureș, România) și Kolomyia (regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina) într-un program comun de formare pe o perioadă de 4 luni

– Implementarea unei campanii comune de conștientizare pentru a marca noul potențial de carieră în industria modernă a lemnului pe o perioadă de 7 luni, cu scopul de a aduna un public de 100 de persoane în 2 conferințe.

Public tinta:

 • Elevi 24
 • Profesori: 8
 • Functionari locali si regionali: 32
 • Reprezentanti ai industriei lemnului locala si ONG-uri: 16

 

Proiectul este derulat prin Programul operațional comun România – Ucraina 2014 – 2020. Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi co-finanţat de statele participante în program.

Orice informații suplimentare se pot obține prin coordonator proiect, d-na Mariana Stetca, telefonic la numarul 0262312613.