LTF | Activitati Extrascolare |

 

În data de 29.09.2012 Liceul Tehnologic Forestier, Sighet organizează o activitate de ecologizare a parcului ”Grădina Morii” în parteneriat cu Primăria Municipiului Sighet, în cadrul proiectului Tineri şi identitatea de sine – Responsabilitate, Reintegrare, Reuşită, realizat cu sprijinul FUNDAŢIEI CENTRUL EDUCAŢIA  2000+, în cadrul proiectului Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! finanţat de  FUNDAŢIA  SOROS ROMÂNIA prin programul Fondul de Urgenţă. Cadrele didactice responsabile pentru implementarea proiectului sunt profesor Csillik Ioana – coordonator proiect, profesor Şteţca Mariana, profesor Morar Adriana, inginer Sas Ştefan, profesor  Vescan Horaţiu.

La acțiunea de ecologizare participă 33 de elevi din grupul țintă , profesori și elevi din școală care doresc să susțină această activitate.Obiectivele acestei acțiuni sunt  consolidarea relaţiilor cu comunitatea locală, dezvoltarea valorilor civice şi morale prin implicarea elevilor din grupul ţintă în acţiuni de  voluntariat, în activităţi de cunoaştere şi dezbateri, dezvoltarea  abilităţilor de comunicare bazate pe un comportament civilizat, tolerant, respectuos.

Activitatea începe prin prezentarea unui suport teoretic de ecologizare în care vom idetintifica principalele surse de poluare locale, pericolul pe care îl reprezintă, importanţa colectării selective a gunoiului şi a reciclării materialelor refolosibile, şi a voluntariatului  de ecologizare . Elevii vor identifica şi fotografia principalele areale de  poluare în localităţile de unde provin. Prin pubele de colectare a deşeurilor plasate în şcoală şi prin acţiunea de ecologizare de pe malul  Izei , elevii implicaţi dar şi ceilalţi vor  pune în practică cunoştinţele acumulate şi popularizate.

(Articol aparut in ziarul “Graiul Maramuresului” in data de 26.09.2012)