SĂPTĂMÂNA MESERIILOR EDIȚIA II 2022-2023

Ediția a II-a, 2022

Prin Legea nr. 66/2019 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2019, ziua de 11 martie este instituită ca „Ziua Națională a Meseriilor”. Ministerul Educației, inspectoratele școlare, instituțiile de învățământ, precum și Parlamentul, Președinția României, Guvernul, celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale organizează, cu ocazia Zilei Naționale a Meseriilor, evenimente educaționale pentru promovarea învățământului profesional și tehnic, precum și a meseriilor.

În conformitate cu articolul 2 din legea de mai sus, perioada de 30 de zile calendaristice anterioare Zilei Naționale a Meseriilor, Ministerul Educației, inspectoratele școlare și instituțiile de învățământ organizează, în parteneriat cu operatorii economici interesați, campanii de comunicare publică pentru promovarea învățământului profesional și tehnic, precum și a meseriilor.

La nivelul județului Maramureș, în perioada 7 – 11 martie 2022, este prevăzută Campania de promovare a învățământului profesional, intitulată „Meseria face diferența”, în care unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, inclusiv DUAL au planificate activități de promovare, cu respectarea strictă a legislației și a măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Ce știi despre calificările de nivel 3 obținute prin școala profesională?

Pentru informații în vederea orientării școlare și profesionale click aici!!!

Oferta educaţională pentru anul școlar 2022 – 2023 la clasa a IX-a – învăţământ profesional și clasa a IX-a – Liceu zi – filiera tehnologică, a unităţilor de învăţământ din județul Maramureș, poate fi consultată prin accesarea butonului următor.

Ioan Gheorghe Bonaț – inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic