Execuția bugetară

Director | Articole

Executie bugetara_VP_09.2023

Executie bugetara_BL_09.2023

Executie bugetara_BS_09.2023

Executie bugetara_VP_06.2023

Executie bugetara_VP_03.2023

Executie bugetara_RO_UA_06.2023

Executie bugetara_RO_UA_03.2023

Executie bugetara_BS_06.2023

Executie bugetara_BS_03.2023

Executie bugetara_BL_06.2023

Executie bugetara_BL_03.2023


Executie bugetara_BL_09.2022

Executie-bugetara_BL_06.2022

Executie bugetara_BL_03.2022

Executie bugetara_BL_12.2022

Executie bugetara_BS_03.2022

Executie bugetara_BS_06.2022

Executie bugetara_BS2_06.2022

Executie-bugetara_BS_09.2022

Executie bugetara_VP_09.2022

Executie bugetara_VP_12.2022

Executie bugetara-VP_06.2022

Executier bugetara_VP_03.2022


execuție bugetră_BL_12_2021

execuție bugetară_BS_12_2021

execuție bugetară_VP_12_2021

Execuție bugetară_VP_Ianuarie_2021

Execuție bugetară _BS_Ianuarie_2021

Execuție bugetară_BL_Ianuarie_2021

Execuție bugetară_RO-UA_Ianuarie_2021


Execuție bugetară_BS_12_2020

Execuție bugetară_RO-UA_12_2020

Execuție bugetară_VP_12_2020

Execuție bugetară _BL_12_2020

Săptămâna meseriilor 8-12 martie 2021

Director | Articole

„Săptămâna Meseriilor”, are ca scop transmiterea în mediul online a activităților de promovare a meseriilor, propuse de unitatea noastră școlară, pentru a putea fi accesate de unitățile de învățământ care au clase de învățământ gimnazial.

11 martie este instituită ca „Ziua Națională a Meseriilor”


 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


 


 

În presa locală: https://www.salutsighet.ro/si-liceul-tehnologic-forestier-din-sighet-este-prezent-la-saptamana-meseriilor/

Ofertă educațională 2021-2022

Director | Articole

Ofertă educațională 2021-2022

Liceu zi

Calificări profesionale

Filieră tehnologică

 • Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere – 12 locuri
 • Tehnician ecolog și protecția calității mediului – 12 locuri
 • Tehnician electrician electronist auto – 12 locuri
 • Tehnician designer mobilă și amenajări interioare – 12 locuri
 • Tehnician în turism – 24 locuri

Filieră vocațională

 • Instructor sportiv (fotbal) – 24 locuri

Învățământ profesional

 Calificări profesionale

 • Operator la mașini cu comandă numerică -12 locuri
 • Frizer-coafor, manichiurist-pedichiurist – 12 locuri

Săptămâna meseriilor 8-12 martie 2021Înscriere clasa a IX-a vocațional sportiv

Director | Articole

Înscriere clasa a IX-a  vocațional sportiv 2020-2021

În atenția candidaților

Înscrierea la învățământul vocațional – sportiv se face direct la secretariatul unității de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare și transmitere a anexelor fișelor de înscriere însoțite de documentele prevăzute in Anexa 3 în perioada

 • 02-05 iunie 2020

La secretariat în intervalul orar 12,00-13,00

Prin mijloace electronice la adresa inscriere.liceu@forestiersighet.ro

La înscriere elevii se vor prezenta cu un DOSAR PLIC care conține următoarele documente

 • Fișă de înscriere eliberată de secretariatele unităților de învățământ gimnaziale
 • Copie carte de identitate candidat
 • Copie certificat de naștere candidat
 • Avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie)
 • Document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin 1 an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie eliminatorie):
  1. carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu originalul);
  2. adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/scanat);
  3. adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din ultimii doi ani școlari, după caz, la etapele județene/ sectoare ale municipiului București, zonale/regionale/municipiul București sau naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);
 • adeverință (document original/scanat) de la unitatea de învățământ gimnazial absolvită cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (condiție eliminatorie);
 • Copie carte de identitate părinți
 • Acord admitere liceu privind protecția datelor(formular de la secretariatul Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmației)

IMPORTANT:

Părinții sunt informați că aplicația informatică nu permite înscriere pentru probele de aptitudini la mai multe unități de învățământ.

Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației este câștigător a DOUĂ PROIECTE ERASMUS+

LTF | Articole, Erasmus +

ERASMUS+
Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației este câștigător a DOUĂ PROIECTE ERASMUS+!
1. ”Oportunități pentru o carieră de succes!” – aplicant LTF
2. ”Educație și Formare Profesională pentru Turism de calitate în Maramureș și UE!” – consorțiu – Colegiul Economic ”Pintea Viteazul” Cavnic și Liceul Borșa
19 IUNIE 2018
www.erasmusplus.ro
https://www.erasmusplus.ro/…/Rezultate%20site_KA102_116_201…

Structura anului scolar 2016 – 2017

LTF | Articole
 • Semestrul I (19 săptămâni):
  • cursuri: 12 septembrie 2016 – 23 decembrie 2016;
  • vacanța de iarnă: 24 decembrie 2016 – 8 ianuarie 2017;
  • cursuri: 9 ianuarie 2017 – 3 februarie 2017;
  • vacanţa intersemestrială: 4 februarie 2017 – 12 februarie 2017;

Notă: În perioada 29 octombrie 2016 – 6 noiembrie 2016, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar vor fi în vacanţă.

 • Semestrul II (16 săptămâni):
  • cursuri: 13 februarie 2017 – 14 aprilie 2017;
  • vacanţa de primăvară: 19 aprilie 2017 – 30 aprilie 2017;
  • cursuri: 2 mai 2017 – 16 iunie 2017;
  • vacanţa de vară: 17 iunie 2017 – 10 septembrie 2017.

Anul școlar este mai scurt însă pentru elevii claselor a XII-a, pentru care cursurile se vor încheia în data de 26 mai 2017 (32 de săptămâni).

Veşnicia s-a născut în Maramureş

LTF | Articole

Maramureşul este un colţ de rai, cu oameni primitori, harnici şi  cu frică de Dumnezeu, care au ştiut să nu se înstrăineze de obiceiuri şi de tradiţii.

Păstrate încă de pe vremea strămoşilor noştri, obiceiurile şi tradiţiile, credinţa  redată prin bisericile vechi din lemn, casele maramureşenilor cu ferestre cât palma şi acoperite cu draniţe, porţile sculptate în lemn care au în centru simbolul soarelui, horile, jocul şi costumul popular specific sărbătorilor reprezintă tezaurul nostru cel mai de preţ pe care avem datoria sfântă a-l păstra aşa cum se cuvine şi de a-l  lăsa drept moştenire copiilor noştri.

Urmând exemplul străbunilor, Ansamblul “Flori de Maramureş”al Liceului Tehnologic Forestier din Sighetu Marmaţiei (înfiinţat în noiembrie 2011), condus de dl. profesor Sas Ştefan, din dragoste pentru meleagurile natale promovează obiceiurile şi tradiţiile din satele de pe Valea Izei şi Marei (dincolo de Munţii Gutâi- zona dacilor liberi), conştienţi fiind de importanţa păstrării şi cultivării gustului pentru valorile autentice ale culturii populare tradiţionale.

Începând cu obiceiurile şi tradiţiile ce ţin de evenimentele importante din viaţa omului (recent au prezentat  la Muzeul Satului din Sighetu Marmaţiei o nuntă tradiţională din Maramureş), continuând cu frumoasele costume populare pe care le îmbracă atât în zilele de sărbătoare şi nu numai (la cosit, la strâns fân, la săpat etc.), şi terminând cu colindele, horile, învârtitele şi strigăturile nelipsite de la aceste datini. Mărturie  stau  numeroasele premii şi distincţii obţinute de elevii noştri la concursurile şi festivalurile folclorice la care au participat. Dintre acestea amintim:

v 17-18 decembrie 2011 –  Festivalul datinilor de iarnă pentru copii “Cum e datina străbună”, Sighetu Marmaţiei – Premiul I

v 8 decembrie 2011Festivalul interjudeţean de colinde “Datini şi obiceiuri din străbuni lăsate”, Cluj-Napoca – Premiul III

v 20 decembrie 2011Crăciun în Maramureş, Baia Mare, jud. Maramureş – Marele premiu Totodată menţionăm faptul că la Inspectoratul Şcolar Maramureş, la Muzeul Satului din Baia Mare şi la eMaramureşTV, coconii noştri au colindat şi au jucat recreând atmosfera de sărbătoare.

v 18-22 aprilie 2012 – Festivalul Internaţional de Folclor pentru copii – “Am fost ş-om fi”, Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş – Premiu pentru debut

v 28-29 aprilie 2012 – Festival-concurs naţional de dans “În paşi de dans”, Alexandria, jud. Teleorman –  Dintre cele 45 de formaţii din Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova, Rusia şi România (Turnu Măgurele, Alexandria, Buzău, Corabia, Vâlcea, Roşiorii de Vede, Brăila, Botoşani, Timişoara, Hunedoara) ansamblul nostru s-a detaşat câştigând Premiul special al juriului & Trofeul festivalului pentru autenticitate, fiind singura formaţie care a cântat live.

v 20 mai 2012 – Festivalul interjudetean -“Mândră floare de pe Iza”, Şieu, jud. Maramureş – Invitaţi de onoare

v 27 mai 2012 – Festivalul concurs–“Mândru-i danţu pe la noi”, Recea, jud. Maramureş– Menţiune

v 15 iunie 2012 – “Sighetenii au talent”, Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş – secţiunea interpretare muzicală – Diplomă de  participare

v iunie 2012 “Românii au talent”, Cluj – Napoca – Din cei 700 de concurenţi prezenţi s-au calificat 22 printre care şi ansamblul nostru.

v 2 noiembrie 2012 – Festivalul folcloric cu participare internaţională – “Gugulan cu car cu mere”, Caransebeş, jud. Caraş- Severin. La festival au participat în jur de 600 de elevi (pe nivele de vârstă: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, ), atât de la şcolile din ţară, cât şi din străinătate (Ungaria, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia etc).

 • Premiul II – secţiunea  ansamblu, coordonatori prof. Sas Stefan & prof. Batin Anuţa
 • Premiul I – secţiunea instrumentist – Bumbar Cristian (cls. a IX-a C), coordonator prof. Mihali Adelina
 • Premiul II– secţiunea instrumentist – Ciceu Nicu (cls. a XII-a F), coordonator prof. Mihali Adelina
 • Premiul II– secţiunea solist vocal– Demean Livia  (cls. a X-a A), coordonator prof. Roman Maria
 • Premiul III– secţiunea solist vocal – Ardelean Cristina (cls. a XI-a F), coordonator prof. Roman Maria

v 6 decembrie 2012 Balul Bobocilor de la Liceul Tehnologic Forestier, Sighetu Marmaţiei – În calitate de  invitaţi de onoare, elevii noştri au prezentat o nuntă tradiţională din Maramureş

v 14-16 decembrie 2012 – Concursul Naţional de datini şi obiceiuri de iarnă “Cum e datina  străbună”, Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş

 • Premiul III – secţiunea simpozion – Hotico Andrei (cls. a XII-a E)
 • Premiul III – secţiunea simpozion – Danci Alexandra (cls. a XII-a D)

v 14 decembrie 2012 – Festivalul interjudeţean de colinde “Datini şi obiceiuri din străbuni  lăsate”, Cluj-Napoca – Din cei 20 de participanţi Ansamblul “Flori de Maramureş” a obţinut punctaj maxim (50 de puncte) – Marele  premiu şi Trofeul festivalului

v Vineri, 16 decembrie 2012,  membrii Ansamblului “Flori de Maramureş” al Liceului Tehnologic Forestier au distribuit  peste 170 de pachete cu dulciuri şi fructe copiilor de la Centrul Maternal, dar şi bătrânilor asistaţi din cadrul Centrului pentru Persoane cu Dizabilităţi din oraşul nostru. Cadourile au fost cumpărate din banii rezultaţi în urma strângerii de fonduri organizate miercuri 14 decembrie, atât  la Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră, la sediul Finanţelor Publice, dar şi la Primăria Sighet unde au fost primiti de domnul primar Ovidiu Nemeş, cât şi în urma vânzării obiectelor artizanale de Crăciun confecţionate chiar de elevii noştri.

v 27 decembrie 2012 – Festivalul interjudeţean de Datini şi obiceiuri de iarnă, Sighetu Marmaţiei– Diplomă de participare

Nu ne rămâne decât să-i felicităm pentru reuşitele lor şi să-i îndemnăm să ducă cu mândrie mai departe moştenirea  culturală şi spirituală primită de la străbuni.

Prof. Anuţa Batin